Càlcul d’una estructura metàl·lica per soportar un dipòsit d’aigua

Descripció del projecte:
Càlcul estructural d’una estructura metàl·lica per soportar un dipòsit d’aigua.

Ubicació:
Artesa de Lleida

Encàrrec realitzat:
-Càlcul estructural
-Aixecament planimetric
-Direcció d’execució de l’obra
-Amidaments i estudi de pressupostos

Any i estat:
Gener del 2018, construït.

Constructor:
Ferreteria Industrial Sanca S.L