Construcció de quatre cases unifamiliars en filera

Descripció del projecte:
Construcció de quatre cases unifamiliars en filera

Ubicació:
Avinguda Catalunya, L’Albi

Encàrrec realitzat:
-Direcció d’execució d’obra
-Control i qualitat dels materials

Any i estat:
Setembre del 2019, en construcció.

Constructor:
Joel Moragues