Construcció d’una granja de gallines camperes

Descripció del projecte:
Construcció d’una granja de gallines camperes.

Ubicació:
Bellaguarda

Encàrrec realitzat:

-Direcció d’execució d’obra en tota la paleteria

-Ajudant del cap d’obra

-Pla de seguretat i salut

Informació:

Amb la finalitat d’aconseguir una granja de gallines camperes, vaig analitzar una estructura existent formada per pilars de formigó armat, construïts l’any 1995, desprès del seu anàlisis, s’opta per construir la granja aprofitant els pilars existents.

Primerament es traurà les tres encavallades i la xapa de fibrociment existent, seguidament es col·locarà les noves encavallades de formigó prefabricat i les biguetes.

Un cop estigui feta l’estructura, es muntaran els tancaments de panell Sandwich tant vertical com horitzontalment.

Any i estat:

Març del 2020, en construcció.

Enginyers autors de projecte i directors d’obra:

Enric Serés Seuma i Ignasi Monell Puig

Constructors:

Construccions Mateu Vidal

BON AREA AGRUPA

PREFABRICATS PUJOL SA

INSAVI EQUIP. AVÍCOLAS, S.L.