Disseny i construcció d’una tanca perimetral d’un habitatge unifamiliar

Descripció de l’actuació:
Construcció d’una tanca perimetral d’obra en habitatge unifamiliar

Ubicació:
Carrer Eres, Bellaguarda

Encàrrec realitzat:
-Direcció d’execució d’obra
-Càlcul, disseny i estudi econòmic

Informació:
-Sense tenir les dades d’un estudi geotècnic és complicat obtenir exactament on es troba la duresa del terreny i el seu grau d’humitat. Un cop realitzat l’estudi sobre el terreny, és decideix el tipus de fonamentació i la impermeabilització que més garantia es pot oferir. Dins de cada municipi existeix un POUM que també ens marca les alçades, colors i disseny d’aquestes tanques exteriors.

Any i estat:
Juliol 2019, construït

Constructor:
Construccions Mateu Vidal