Estudi d’un refugi d’alta muntanya per la reducció del consum energètic

Descripció del projecte:
Estudi d’un refugi d’alta muntanya per la reducció del consum energètic (refugi de restanca 2010m altitud)

Ubicació: Arties (Naut d’aran)

Client: Universitat de Lleida

Encàrrec realitzat: Redacció de l’estudi de tot el projecte.

Any i estat: Juliol 2015, presentat.

Metodologia de treball:
1.Visitar el refugi
2.Aixecament de plànols
3.Entrevista al guarda del refugi
4.Obtenció d’informació i funcionament del refugi
5. Anàlisis de possibles solucions per a reduïr el consum energètic
6. Presa de decisions
7. Obtenció de la demanda global energètica del refugi
8. Reducció del consum energètic mitjançant mesures passives i actives
9. Resultat del balanç econòmic final