Prediagnosi i diagnosi per la rehabilitació d’un mur de formigó

Descripció del projecte:
Prediagnosi i diagnosi per la rehabilitació d’un mur de formigó

Ubicació: Bellaguarda, Carrer de la Torre

Client: Ajuntament de Bellaguarda

Encàrrec realitzat:
-Redacció del informe
-Director d’execució d’obra
-Ajudant del cap d’obra
-Pla de Seguretat i Salut

Any i estat: Març del 2016, construït

Constructors i col·laboradors:
Construccions Mateu Vidal