Projecte d’activitat per a l’obertura d’un centre de fisioteràpia

Descripció del projecte:
Projecte tècnic d’activitat per l’obertura d’un centre de fisioteràpia

Ubicació:
Avinguda de l’estudi General, Lleida

Encàrrec realitzat:
-Projecte tècnic d’activitat
-Tramitació de la llicència d’obres i llicència d’activitat
-Direcció i coordinació de l’execució de l’obra

Any i estat:
Març del 2018, construït

Constructor:
Construccions Mateu Vidal