Projecte executiu d’una vivenda unifamiliar

Descripció del projecte:
Projecte de rehabilitació d’un habitatge unifamiliar

Ubicació:
Fraga (Huesca)

Encàrrec realitzat:
-Redacció del pla de seguretat i salut
-Direcció d’execució d’obra
-Coordinació de Seguretat i Salut
-Control de qualitat

Any i estat:
Gener del 2018, en construcció.

Arquitecte i Constructor:
Héctor Manresa, Juan Vañgañon i David Martinez
Daniel Sorolla