Projecte tècnic d’activitat per a l’obertura d’un local comercial

Descripció del projecte:
Projecte tècnic d’activitat per a l’obertura d’un local comercial

Ubicació:
Carrer del Ball, Bellaguarda

Encàrrec realitzat:
-Projecte tècnic d’activitat
-Direcció d’execució i Coordinació de l’obra
-Ajudant del cap d’obra
-Tràmits de llicència d’obra

Any i estat:
Maig del 2018, construït.

Constructor:
Construccions Mateu Vidal