Projecte tècnic d’activitat per l’obertura d’una serralleria

Descripció del projecte:
Projecte tècnic d’activitat per a l’obertura d’una serralleria

Ubicació:
Carrer la pobla, La Granadella

Encàrrec realitzat:
-Projecte tècnic d’obra i d’activitat
-Tràmits de llicència d’obra i activitat

Any i estat:
Gener del 2019, en funcionament