Projecte tècnic de legalització d’un magatzem sense ús específic

Descripció del projecte:
Projecte tècnic de legalització d’un magatzem sense ús específic

Ubicació:
TM La Granadella

Informació:

Cada cop hi ha un control més exhaustiu de les obres, per a protegir el medi ambient, mitjançant satèl·lit s’observa periòdicament si es realitzen obres en les zones rurals, desprès es consulta al municipi i si no hi ha llicència s’obliga a legalitzar les obres.

Encàrrec realitzat:
-Projecte tècnic de legalització

Any i estat:
Febrer del 2019, executat