Projecte tècnic d’enderroc d’uns silos metàl·lics

Descripció del projecte:
Projecte tècnic per l’enderroc d’uns silos metàl·lics.

Ubicació:
Sarroca de Lleida

Encàrrec realitzat:
-Projecte tècnic d’enderroc
-Tramitació de llicència d’obres
-Direcció d’execució d’obra

Any i estat:
Desembre del 2017, executat.

Empresa Executadora:
Enderrocs Civit