Projecte tècnic per a l’obertura d’un centre de suport familiar

Descripció del projecte: Projecte tècnic per a l’obertura d’un centre de suport familiar

Ubicació: Lleida, c/ Baró de Maials nº 88

Encàrrec realitzat:

-Projecte tècnic

-Tramitació de llicència d’obres i llicència d’activitat

-Direcció d’execució d’obra

Any i estat: Gener del 2018, construït.

Constructor: Sandro Darie