Projecte bàsic per reforma i addició d’una planta habitatge en edifici unifamiliar

Descripció del projecte:
Projecte bàsic d’execució per reforma i addició d’una planta sobre edifici existent.

Ubicació:
Carrer Pou, Bellaguarda

Encàrrec realitzat:
-Redacció del projecte i aixecament planimetric.
-Direcció d’execució d’obra
-Coordinador de seguretat i salut
-Càlcul estructural
-Ajudant del cap d’obra

Informació:
En els últims anys ha entrat en vigor els ajuts amb forma de subvenció d’obres de rehabilitació si s’adapten al nou Codi Tècnic. Els condicionants son complicats, però amb l’esforç de totes les parts implicades tot és més fàcil.

Any i estat: Agost del 2019, en construcció.

Arquitecte i constructor:
-Arquitecte: Joel Moragues Manresa
-Constructor: Construccions Mateu Vidal