Projecte tècnic d’activitat per ampliació d’un taller mecànic i concessionari automobilístic

Descripció del projecte:
Projecte tècnic per l’ampliació d’activitat de taller mecànic i un concessionari automobilístic

Ubicació:
Avinguda Cervera, Tàrrega

Encàrrec realitzat:
-Direcció d’execució d’obra
-Cordinació de Seguretat i Salut de l’obra
-Control i qualitat dels materials

Informació:
-En una ampliació de qualsevol activitat em de tenir en compte els metres quadrats hi ha quina activitat pertanyen, això ens marcarà les mesures de prevenció d’incendis que s’hi han d’aplicar, en aquest cas, el projecte ha estat supervisat pel departament d’Interior de la Generalitat.

Any i estat:
Agost del 2019, construït.

Col·laborador:
Kontor SLU (Albert Farré Viles)