Reforma interior d’un habitatge en bloc plurifamiliar

Descripció del projecte:
Projecte tècnic de reforma interior d’habitatge en bloc plurifamiliar

Ubicació:
Carrer Doctor Fleming, Lleida

Encàrrec realitzat:
-Director d’execució d’obra i control de qualitat dels materials
-Coordinador de seguretat i salut                                                                                                                                                           

Any : Finalitzada el Novembre de 2019.

Constructors i col·laboradors:
-Arquitecte tècnic: Kontor SLU (Albert Farré Viles)
-Constructor: STEINN KAPITAL SL