Rehabilitació interior d’un habitatge unifamiliar

Descripció del projecte:
Càlcul estructural d’una redistribució interior

Ubicació:
Carrer de les Eres, Bellaguarda

Encàrrec realitzat:
-Memòria tècnica
-Càlcul de forjat i balcó exterior
-Ajudant del cap d’obra
-Assessorament i disseny d’interior

Any i estat:
Setembre del 2018, construït

Constructor:
Construccions Mateu Vidal