Rehabilitació interior d’un habitatge unifamiliar

Descripció del projecte:
Rehabilitació interior d’un habitatge unifamiliar

Ubicació:
Carrer del Carme, Maials

Informació:

A les poblacions cada cop queden més habitatges buits, molts clients valoren rehabilitar-los i posar-los a lloguer, fent primer un estudi econòmic amb la seva amortització. En aquest cas, teniem un habitatge de tres plantes de 45m² cadascuna, ha quedat un treball espectacular.

Encàrreg realitzat:
-Estudi econòmic, direcció d’execució de l’obra, ajudant del cap d’obra, cèdul·la habitabilitat i certificació energètica.

Any i estat:
Maig del 2019, executat

Constructor:
Construccions Mateu Vidal

Arquitecta tècnica:
Lidia Aresté Ballesté