Rehabilitació interior d’un habitatge unifamiliar

Descripció del projecte:
Projecte tècnic per la redistribució interior d’un habitatge unifamiliar

Ubicació:
Carrer Esports, Sarroca de Lleida

Encàrrec realitzat:
-Projecte tècnic de redistribució interior
-Disseny interior i assessorament constructiu
-Direcció d’execució d’obra i coordinació

Any i estat:
Gener del 2019, construït

Constructor:
Llops Artesa SL