Rehabilitació interior d’un habitatge unifamiliar

Descripció del projecte:
Rehabilitació interior d’un habitatge entre mitgeres

Ubicació:
Bellaguarda, C/ Ball

Encàrrec realitzat:
-Càlcul estructural d’un forjat
-Aixecament planimetric de la redistribució
-Ajudant del cap d’obra
-Amidaments i pressupostos

Any i estat:
Gener del 2018, construït

Constructor:
Construccions Mateu Vidal