Substitució d’una coberta existent d’un habitatge entre mitgeres

Descripció del projecte:
Substitució d’una coberta existent d’un habitatge entre mitgeres

Ubicació:
Bellaguarda, carrer Major

Encàrrec realitzat:
-Projecte de substitució de coberta
-Direcció i coordinació de l’obra
-Ajudant del cap d’obra
-Assessorament constructiu

Any i estat: Agost del 2016, construït.

Constructors i col·laboradors:
-Prefabricats Pujol SA
-Constructor: Construccions Mateu Vidal