Sergi Mateu Vidal

Graduat en Arquitectura Tècnica a la Universitat Politècnica superior de Lleida (UDL) 2015.

L’any 2010 inicia les primeres pràctiques com a professional a l’empresa Kubic consultoria tècnica SL, una enginyeria de Lleida on comença a desenvolupar tot l’aprenentatge del cicle superior DAPC (desenvolupaments d’aplicacions de projectes de construcció). El treball és basat en el desenvolupament de plànols en àmbit d’instal·lacions, llicències de canvi d’activitats i redacció d’informes.

L’any 2015 obté la graduació i realitza les pràctiques al despatx de l’arquitecte Ferran Florensa Mayoral, desenvolupa la redacció de memòries descriptives i constructives dels projectes, amidaments, pressupostos, desenvolupament i disseny de plànols, cèdul·les d’habitabilitat, certificacions energètiques entre altres activitats d’arquitectura.

L’agost del 2015 realitza un curs del programa Revit 3D (BIM) a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Barcelona, per a millorar i evolucionar les tècniques de dibuix gràfic.

A l’octubre del 2015 inicia a treballar a la prestigiosa empresa Prefabricats Pujol SA de Mollerussa. Durant varis mesos de formació en l’empresa Aguiló Pujol SA (Lleida), al Febrer del 2016, inicia el servei tècnic de les obres, on empreses constructores i autònoms de la construcció necessiten materials fabricats o subministrats per l’empresa. Aquí és on realitza el millor aprenentatge en la construcció, viu de primera mà l’execució material de diferents obres; obra nova, rehabilitacions, granjes, naus industrials prefabricades, etc. En aquest tipus d’obres hi desenvolupa les negociacions directes amb les empreses, organitzar les obres i donar el millor servei possible al client. Dins aquest vincle s’enfronta a solucionar els problemes d’execució d’obra (fonamentacions, estructures, sistema SATE, revestiments, paviments, cobertes, etc.) Dins l’empresa també gestiona la tasca administrativa interna per al correcte funcionament.

Al novembre del 2017, inicia la seva propia aventura com Arquitecte Tècnic professional liberal, on es dedicarà dins les seves competències a donar servei principalment a constructors, arquitectes, promotors, ajuntaments i particulars. Les seves principals habilitats son la Direcció i execució d’obra i la seva coordinació, realització de projectes necessaris i assessorament constructiu. Dins la seva tasca professional també gestiona de forma directa l’empresa familiar Construccions i Serveis Mateu Vidal on hi ha estat vinculat des de 2006. Independent de l’activitat professional va realitzant cursos de formació i renovació.

Formació

· 2015 REVIT 3D (BIM) 60h
· 2010 – 2015 GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA
· 2008 – 2010 DAPC IES TORREVICENS

Experiència professional

· 11/2017: ARQUITECTE TÈCNIC PROFESSIONAL LIBERAL
· 09/2015 – 10/2017: PREFABRICATS PUJOL SA (AGUILÓ PUJOL SA)
· 02/2014 – 08/2014: TREBALLA JUNT AMB L’ARQUITECTE FERRAN FLORENSA
· ESTIU 2010: TREBALLA A L’EMPRESA KUBIC CONSULTORIA TÈCNICA SL
· DESDE 2004: FORMACIÓ EN L’EMPRESA FAMILIAR CONSTRUCCIONS I SERVEIS MATEU VIDAL

Formació complementària

· CURS D’ELABORACIÓ DE PROJECTES D’ACTIVITATS (CETILL)
· CURS DE CÀLCUL D’ESTRUCTURES (FONAMENTACIONS, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ I METÀLlIQUES) (CETILL)
· CURS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT (CAATEELL)
· CURS DE REPARACIÓ I REFORÇ D’ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT(CAATEELL)
· CÀLCUL DE FERRALLA PER A FONAMENTACIONS I DIMENSIONAMENT DE BIGUES I FORJATS (PREFABRICATS PUJOL SA)
· FORMACIÓ I DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE SISTEMA SATE (PUJOL ELEMENTS SA)
· FORMACIÓ I DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE MORTERS DE REPARACIÓ PER A ESTRUCTURES I PATOLOGIES EN L’EDIFICACIÓ (PUJOL ELEMENTS SA)
· CURS DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS 20H (COELL)
· CURS DE SOSTENIBILITAT EN LA CONSTRUCCIÓ (CAATEELL)
· CURS DE CYPE MEP (CAATEELL)