Projecte bàsic i executiu per ampliació d’un habitage en edifici plurifamiliar

Descripció del projecte:
Ampliació d’un habitatge en edifici plurifamiliar

Ubicació:
Carrer Doctor Peris, Mòra d’Ebre

Encàrrec realitzat:
-Redacció del projecte tècnic
-Direcció d’execució d’obra
-Cordinació de Seguretat i Salut de l’obra
-Control i qualitat dels materials
-Divisió horitzontal del habitatge previament inici de les obres
-Tramitació de llicència

Any i estat:
Inici Març del 2019, en construcció.

Constructor:
Rafael Fandos SLU

Arquitecte:
Joel Moragues