Projecte de redistribució interior d’un habitatge

Descripció del projecte:
Projecte tècnic d’una redistribució interior d’un habitatge

Ubicació:
Juncosa, Carrer Nou

Encàrrec realitzat:
-Projecte tècnic
-Direcció i Coordinació de l’obra
Any i estat:
Juny del 2017, construït.

Constructor:
Vicent Izquierdo