Reforç estructural d’una granja

Descripció del projecte:
Càlcul d’un reforç estructural per a una granja en greus patologies

Ubicació:
Sarroca de Lleida

Encàrrec realitzat:
-Càlcul estructral
-Direcció d’execució d’obra
-Ajudant del cap d’obra
-Amidaments i pressupost

Any i estat:
Gener del 2018, construït.

Constructor:
Construccions Mateu Vidal